Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 21/2017: Forgrønnelse: en mere kompleks indkomststøtteordning, som endnu ikke er miljømæssigt effektiv

Danish icpdf.png 930 KB
12-12-2017

Landbrug, navnlig intensivt landbrug, har en negativ effekt på miljøet og klimaet. Forgrønnelsesordningen - som med en direkte betaling belønner landbrugere for at anvende landbrugsmetoder, der er gavnlige for jordbundskvaliteten, kulstofbindingen og biodiversiteten - blev indført i 2015 med det mål at forbedre EU’s fælles landbrugspolitiks miljø- og klimamæssige resultater. Vi konstaterede, at forgrønnelsesordningen, som den gennemføres på nuværende tidspunkt, næppe vil opfylde dette mål, hvilket hovedsagelig skyldes de beskedne krav, som generelt blot afspejler den normale landbrugspraksis. Vi anslår, at forgrønnelsesordningen kun har ført til ændringer i landbrugsmetoderne på ca. 5 % af EU’s samlede landbrugsjord. Vi fremsætter en række anbefalinger til, hvordan der kan udformes mere effektive miljøinstrumenter for den fælles landbrugspolitik i perioden efter 2020.