Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Særberetning 25/2020: Kapitalmarkedsunionen - En langsom start i retning af et ambitiøst mål

Danish icpdf.png 4 MB
11-11-2020

EU har et overvejende lånebaseret system til finansiering af realøkonomien og er derfor stærkt afhængig af bankerne. For at imødegå dette lancerede Kommissionen i 2015 en handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion, der skulle fremme udviklingen og integrationen af EU's kapitalmarkeder og sikre alternative finansieringskilder for virksomheder, bl.a. SMV'er. Handlingsplanen omfattede en række tiltag, hvoraf mange nødvendiggør et samarbejde mellem markedsdeltagerne, medlemsstaterne og EUinstitutionerne. Vi konstaterede samlet set, at Kommissionen har taget små skridt i retning af sit mål om at etablere en kapitalmarkedsunion, men at den hidtil ikke har kunnet sikre betydelige fremskridt med de tiltag, den kunne tage inden for sit ansvarsområde. Vi anbefaler, at Kommissionen foreslår målrettede tiltag til at lette SMV'ers adgang til kapitalmarkederne yderligere, fremmer dybere og bedre integrerede lokale kapitalmarkeder, tackler centrale grænseoverskridende hindringer for investeringer, definerer specifikke mål og vigtige tiltag samt udvikler et system for overvågning af gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.