Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 02/2021: EU's humanitære uddannelsesbistand: Bistanden hjælper børn i nød, men den bør være mere langsigtet og nå flere piger

Danish icpdf.png 5 MB
21-01-2021

Kommissionen forhøjede bistanden til uddannelse i nødsituationer og under langvarige kriser til 10 % af sin samlede humanitære bistand i 2019. Vi vurderede, hvordan Kommissionen forvaltede denne øgede støtte. Vi konstaterede, at projekterne var relevante og leverede de forventede resultater, men at de nåede færre piger end drenge. De fleste af projekterne i vores stikprøve var for korte til at dække behovene, og Kommissionen identificerede ikke i tilstrækkeligt omfang muligheder for øget omkostningseffektivitet. De fleste projekter fortsatte med at gavne børn efter projektafslutningen, men projekterne vedrørende kontantbistand til uddannelse gjorde ikke meget for at reducere modtagernes afhængighed af kontantbistand. Vi anbefaler, at der ydes mere langsigtet finansiering, at omkostningsanalysen forbedres, at der ydes mere støtte til piger, og at bæredygtigheden i projekter vedrørende kontantbistand til uddannelse forbedres.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.