Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 03/2021: Udveksling af skatteoplysninger i EU: et solidt grundlag, men huller i gennemførelsen

Danish icpdf.png 9 MB
26-01-2021

EU tilskynder til fair og effektiv beskatning i hele det indre marked, hvor alle skatter opkræves, når de forfalder til betaling. Vi undersøgte, hvordan Europa-Kommissionen overvåger gennemførelsen af systemet for udveksling af skatteoplysninger og dets performance, og hvordan medlemsstaterne bruger de udvekslede oplysninger. Vi konstaterede, at systemet for udveksling af skatteoplysninger er veletableret, men at der bør gøres en større indsats med hensyn til overvågning, sikring af datakvalitet og brug af de modtagne oplysninger. Vi anbefaler Kommissionen, at den øger dækningen af EU's lovgivningsmæssige ramme og udvikler overvågningen og vejledningen. Vi anbefaler også, at medlemsstaterne gør bedre brug af de oplysninger, de modtager.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.