Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 21/2021: EU-støtte til biodiversitet og klimatiltag i EU's skove: positive men begrænsede resultater

Danish icpdf.png 4 MB
04-10-2021

​​EU's skove har flere forskellige funktioner og tjener miljømæssige, økonomiske og sociale formål. Skovarealet er vokset i de seneste 30 år, men skovenes tilstand er blevet dårligere. Bæredygtig forvaltningspraksis er nøglen til at bevare biodiversiteten og håndtere klimaændringer i skovene. Vi konstaterede, at på de områder, hvor EU har fuld kompetence til at handle, kunne Kommissionen have gjort mere for at bidrage til at beskytte EU's skove. Vi fremsætter anbefalinger til Kommissionen om at forbedre dette bidrag, styrke bekæmpelsen af ulovlig skovhugst og øge fokus på biodiversitet og klimaændringer i skovbrugsforanstaltninger til landdistriktsudvikling.

​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.