Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 06/2022: Intellektuelle ejendomsrettigheder i EU - Beskyttelsen er ikke fuldstændig vandtæt

Danish icpdf.png 3 MB
26-04-2022

​​Ved denne revision vurderede vi, om intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende EU-varemærker, EF-design og geografiske betegnelser i EU er godt beskyttet på det indre marked.

​​Beskyttelsen er generelt robust trods visse lovgivningsmæssige mangler og manglen på en klar metode til fastsættelse af EUgebyrer. Der er svagheder i ansvarlighedsstrukturen i Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, i dets forvaltning af europæiske samarbejdsprojekter og i Kommissionens og medlemsstaternes myndigheders gennemførelse af geografiske betegnelser og håndhævelse af toldkontrol.

​​Vi anbefaler, at Kommissionen fuldstændiggør og ajourfører de lovgivningsmæssige rammer, vurderer forvaltningsordningerne og metoden for fastsættelse af gebyrer, forbedrer systemerne for geografiske betegnelser og forbedrer rammerne for håndhævelse. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret bør også forbedre forvaltningen af sine europæiske samarbejdsprojekter.

​​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.