-->

Rapporterende medlemmer

Revisionsrettens medlemmer udnævnes af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet og efter, at de først er blevet udpeget af myndighederne i deres respektive medlemsstater. Medlemmerne udnævnes for en periode på seks år, som kan fornyes. De skal udføre deres opgaver i fuldstændig uafhængighed og i Den Europæiske Unions almene interesse.

Samtidig med at de er en del af Revisionsrettens kollegium, arbejder medlemmerne i en af de fem afdelinger, som hver især er specialiseret i forskellige politikområder. Disse afdelinger vedtager de fleste revisionsberetninger og udtalelser.

De enkelte medlemmer har også ansvaret for specifikke opgaver, primært inden for revision. Revisionsarbejdet, som resulterer i en beretning, udføres af afdelingernes revisorer. Medlemmet forelægger beretningen for afdelingen og/eller for hele kollegiet med henblik på vedtagelse og derefter for Europa-Parlamentet og andre relevante institutionelle interessenter samt medierne.

Klik på nedenstående link for flere oplysninger om vores medlemmer.