Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Ειδική έκθεση 14/2021: Συνεργασία στο πλαίσιο του Interreg: Οι δυνατότητες των διασυνοριακών περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο

Greek icpdf.png 2 MB
01/07/2021

​​Σκοπός της διασυνοριακής συνεργασίας είναι η αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που εντοπίζονται από κοινού από τα κράτη μέλη στις παραμεθόριες περιφέρειες, και η αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης. Πολλές περιφέρειες αυτής της κατηγορίας εμφανίζουν εν γένει λιγότερο καλές οικονομικές επιδόσεις από ό,τι άλλες περιφέρειες στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.

Διαπιστώσαμε ότι τα προγράμματα συνεργασίας που εξετάσαμε διέθεταν σαφείς στρατηγικές για τη διευθέτηση των προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι διασυνοριακές περιφέρειες που κάλυπταν. Ωστόσο, οι αδυναμίες κατά την υλοποίηση και οι ανεπάρκειες κατά την παρακολούθηση των πληροφοριών περιόρισαν τις δυνατότητες των προγραμμάτων να αξιοποιήσουν το δυναμικό των εν λόγω περιφερειών.

​Απευθύνουμε σειρά συστάσεων προς τις αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές και την Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εστίαση των προγραμμάτων συνεργασίας και να δοθεί προτεραιότητα και στήριξη στα έργα βάσει αξιολογικών κριτηρίων. Επίσης, συστήνεται να καθοριστούν δείκτες που αποτυπώνουν τον διασυνοριακό αντίκτυπο των έργων.

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.​