Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Ειδική έκθεση 19/2021: Υποστήριξη από την Ευρωπόλ της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών: πολύτιμη η βοήθεια, αλλά ανεπαρκείς η αξιοποίηση των πηγών δεδομένων και η μέτρηση των αποτελεσμάτων

Greek icpdf.png 6 MB
30/09/2021

​​Η παράνομη διακίνηση μεταναστών αποτελεί τα τελευταία χρόνια για την ΕΕ μείζονα ανθρωπιστική πρόκληση και πρόκληση για την ασφάλεια. Στο πλαίσιο του ελέγχου αξιολογήσαμε κατά πόσον η Ευρωπόλ στήριξε αποτελεσματικά τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην οργανωμένη παράνομη διακίνηση μεταναστών. Διαπιστώσαμε ότι οι εταίροι της Ευρωπόλ εκτιμούν την υποστήριξη που τους παρέχει, ωστόσο αδυναμίες στη μέτρηση των αποτελεσμάτων της δεν μας επέτρεψαν να αξιολογήσουμε πλήρως τον αντίκτυπό της. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η αξιοποίηση από τον οργανισμό των διαθέσιμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πηγών δεδομένων ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμένη. Συνιστούμε στην Ευρωπόλ να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων, να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους εταίρους της, να βελτιώσει την παρακολούθηση των επιδόσεων και την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητές της που αφορούν την παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς και να καταστήσει περισσότερο διαφανή τη διαδικασία που εφαρμόζει για την προτεραιοποίηση των υποθέσεων παράνομης διακίνησης μεταναστών που προέρχονται από τα κράτη μέλη.

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.