Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Ειδική έκθεση 27/2021: Στήριξη της ΕΕ στον τουρισμό - Ανάγκη νέου στρατηγικού προσανατολισμού και βελτίωσης της χρηματοδοτικής προσέγγισης

Greek icpdf.png 5 MB
14/12/2021

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό οικονομικό κλάδο της ΕΕ. Η πανδημία COVID-19 είχε δραματικό και πρωτοφανή αντίκτυπο στον τουριστικό κλάδο, μειώνοντας κατακόρυφα τις τουριστικές ροές και, επομένως, τα έσοδα των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Πέρα από αυτό τον άμεσο κλυδωνισμό, ο τουριστικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλες, περισσότερο μακροπρόθεσμες προκλήσεις που σχετίζονται με τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του.

Η Επιτροπή καθόρισε την τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό το 2010. Από το 2015 και έως την πανδημία της COVID-19, αναθεώρησε τις προτεραιότητες για τον τουρισμό στο πλαίσιο ευρύτερων στρατηγικών πολιτικής, χωρίς όμως να μετουσιώσει αυτές τις προτεραιότητες σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την υποστήριξη της υλοποίησής τους. Ως αντίδραση στον δραματικό αντίκτυπο της πανδημίας στον τουριστικό κλάδο της ΕΕ, η Επιτροπή δρομολόγησε δράσεις για τον ορισμό τουριστικού θεματολογίου για το 2030. Από την ανάλυση των έργων του ΕΤΠΑ σχετικά με τον τουρισμό προέκυψαν ανομοιογενή αποτελέσματα: ορισμένα έργα ήταν βιώσιμα και συνέβαλαν στην προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή, ενώ άλλα είχαν περιορισμένο μόνον αντίκτυπο. Σε αρκετές περιπτώσεις, αδυναμίες στον αρχικό σχεδιασμό των έργων και στις εκτιμήσεις αναγκών, καθώς και στο στάδιο επιλογής των έργων, είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εμβέλειάς τους καθώς και καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους κατά την υλοποίησή τους. Η Επιτροπή πρότεινε μέτρα για τον μετριασμό του αντικτύπου της κρίσης της COVID-19 στην τουριστική βιομηχανία της ΕΕ.

Συνιστούμε στην Επιτροπή να καθορίσει μια επικαιροποιημένη στρατηγική για τον τουρισμό της ΕΕ. Θα πρέπει, επίσης, να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαδικασίες επιλογής για τις τουριστικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, με σκοπό τη στήριξη του νέου αυτού στρατηγικού προσανατολισμού.

Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.