-->

Τομείς πολιτικής

Συνεργασία με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παρουσιάζουμε τις διαπιστώσεις των ελέγχων επιδόσεων που διενεργούμε στο πλαίσιο ειδικών εκθέσεων και επισκοπήσεων που αφορούν ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής της ΕΕ.

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζουμε τις ειδικές εκθέσεις και επισκοπήσεις με τη μεγαλύτερη συνάφεια για καθεμία από τις επιτροπές του ΕΚ της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024.

Τα Μέλη και οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να συζητήσουν τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις τους απευθείας με όλες τις επιτροπές του ΕΚ, στο πλαίσιο ακροάσεων και εργαστηρίων, ή με τις πολιτικές ομάδες του ΕΚ.

Κάντε κλικ στους κατωτέρω συνδέσμους για να δείτε για ποιες επιτροπές του ΕΚ είναι περισσότερο χρήσιμες οι εκθέσεις μας.