Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 18/2014: EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid

Eriaruanne nr 18/2014: EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid

Estonian icpdf.png 688 KB
11.12.2014

Hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid moodustavad osa EuropeAidi tulemustele suunatud aruandluse raamistikust. Kontrollikoda leidis, et EuropeAidi hindamis- ja tulemustele suunatud järelevalve süsteemid ei ole küllaldaselt usaldusväärsed. Üldiselt on hindamine ja tulemustele suunatud järelevalve hästi organiseeritud. Süsteemide ülesehituses ja rakendamises on aga mõningaid puudusi, mis vähendavad EuropeAidi võimet hinnata ELi poliitika elluviimisel saavutatud tulemusi ja neist aru anda.