Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 15/2015: AKV‑ELi energiarahastu toetus taastuvenergiale Ida‑Aafrikas

Estonian icpdf.png 1 MB
03.12.2015

​2004. aastal puudus ligi kahel miljardil inimesel küllaldane
juurdepääs piisavatele, soodsa hinnaga ja säästvatele
energiateenustele, millel on omakorda oluline osa
arengueesmärkide täitmise poole püüdlemisel. 2005. aasta
juunis loodud AKV‑ELi energiarahastu peamine eesmärk oli
parandada maal ja linnalähedastes piirkondades elavate
vaeste juurdepääsu kaasaegsetele energiateenustele,
keskendudes eelkõige Sahara‑tagusele Aafrikale ja
taastuvenergiale. Käesolevas aruandes järeldab kontrollikoda,
et komisjon oli enamasti edukas, kuid oleks saanud AKV‑ELi
energiarahastut paremini kasutada, et suurendada
Ida‑Aafrika vaeste juurdepääsu taastuvenergiale.
Kontrollikoda esitab soovitusi projektide rangemaks
valimiseks, nende järelevalve parandamiseks ning
jätkusuutlikkuse väljavaadete suurendamiseks.