Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 5/2016: Kas komisjon on taganud teenuste direktiivi mõjusa rakendamise?

Estonian icpdf.png 812 KB
14.03.2016

On üldteada, et ELi-siseses kaubanduses ei ole teenuste turg oma täispotentsiaali saavutanud. Teenuste direktiivi eesmärk oli õiguslike ja haldusalaste takistuste vähendamine nii teenuseosutajate kui teenuste kasutajate jaoks, kuid põhjendamatud takistused püsivad ka veel mõni aasta pärast 2009. aastaks kehtestatud rakendamise tähtaja möödumist. Auditiga leiti, et kuigi komisjon oli liikmesriikide probleemid kindlaks määranud, ei ole ta teatud liiki takistusi piisavalt käsitlenud ja võetud meetmetega ei ole piisavalt kiiresti tulemusi saavutatud. Teenuseosutajad ja tarbijad peavad jätkuvalt kannatama, kuna neil ei ole veel sellist juurdepääsu teenuste siseturule, mida direktiiv ette näeb.