Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eriaruanne nr 13/2016: ELi abi avaliku halduse tugevdamiseks Moldovas

Estonian icpdf.png 795 KB
01.09.2016

Moldova saab kõigi ELi idanaabrite seas kõige rohkem ELi abi elaniku kohta. Kontrollikoda hindas, kas ELi abi oli Moldova avaliku halduse tugevdamisele tõhusalt kaasa aidanud.

Kontrollikoda leidis, et eelarvetoetusega saavutatud mõju oli olnud piiratud. Komisjon oleks võinud riskidele kiiremini reageerida ja programmid ei olnud Moldova strateegiatega piisavalt ühtlustatud. Komisjon ei kasutanud täielikult ära oma võimalusi kehtestada abi väljamaksmisele tingimusi ja täiendavate stiimulipõhiste vahendite eraldamine ei olnud täielikult põhjendatud.

Kontrollikoja hinnatud projektid olid asjakohased ja saavutasid oma kavandatud tulemused. Projekte ei olnud aga alati eelarvetoetuse programmidega hästi koordineeritud ja tulemused ei olnud alati jätkusuutlikud.