Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eriaruanne nr 20/2016: Haldussuutlikkuse suurendamine Montenegros: edusamme on tehtud, kuid paljudes põhivaldkondades vajatakse paremaid tulemusi

Estonian icpdf.png 546 KB
06.09.2016

Käesolevas aruandes uurib kontrollikoda, kas komisjoni toetus Montenegrole on mõjusalt kaasa aidanud riigi haldussuutlikkuse tugevdamisele, et valmistada riiki ette ELi liikmeks saamiseks. Kontrollikoda leidis, et hoolimata mitmes põhivaldkonnas täheldatud edusammude aeglusest on ELi ühinemiseelne abi aidanud auditeeritavas ajavahemikus (2007–2013) kaasa haldussuutlikkuse suurendamisele. Kuigi ELi rahaline ja mitterahaline abi oli suunatud puuduliku suutlikkusega valdkondadesse, täheldas kontrollikoda riigi ametiasutustepoolse nõrga reformitahte juhtumeid, mistõttu jäid väljundid kasutamata ja kavandatud mõju saavutamata. Kontrollikoda annab komisjonile soovitusi, mille eesmärk on paremate tulemuste saavutamine.