Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 23/2016: ELi meretransport – palju ebamõjusaid ja jätkusuutmatuid investeeringuid

Estonian icpdf.png 3 MB
23.09.2016

​Meresadamad moodustavad ELi kaubandusvõrgustiku olulise osa. Ajavahemikus 2000–2013 investeeris EL sadamatesse 6,8 miljardit eurot. Kontrollikoda leidis, et liikmesriikide ja komisjoni sadamastrateegiad ei andnud läbilaskevõime mõjusaks kavandamiseks küllaldaselt teavet. Seetõttu ei ole ELi kaasrahastatud investeeringud sadamataristusse mõjusad ega jätkusuutlikud; valitseb suur risk, et ligikaudu 400 miljonit eurot investeeritud vahendeid on kulutatud asjatult. Sadamaid sisemaaga ühendavad maantee- ja raudteeühendused sageli puudusid või olid ebapiisavad; juba tehtud sadamainvesteeringute korraliku toimimise tagamiseks vajatakse seega täiendavat avaliku sektori poolset rahastamist. Kontrollikoda leidis samuti, et komisjon ei olnud võtnud riigiabi ja tollimenetluste valdkonnas vajalikke meetmeid, mis oleksid võimaldanud sadamatel võrdsetel tingimustel konkureerida.