Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 03/2017: ELi abi Tuneesiale

Estonian icpdf.png 746 KB
28.03.2017

Kontrollikoda hindas, kas ELi abi Tuneesiale pärast 2011. aasta araabia kevade revolutsiooni oli otstarbekalt kulutatud. Kontrollikoda järeldab, et raha oli üldiselt kulutatud otstarbekalt, sest see aitas oluliselt kaasa demokraatiale üleminekule ning parandas Tuneesia majanduslikku stabiilsust pärast revolutsiooni.

ELi poolses abi haldamises leiti aga mitmeid puudusi. Kontrollikoda esitab puuduste kõrvaldamiseks mitmeid soovitusi Euroopa välisteenistusele ja komisjonile. Soovitused hõlmavad toetuse suunamist vähesele arvule valdkondadele, eelarvetoetuse programmide rakendamise parandamist ning programmide kavandamise parandamist ja nende kiiremat rakendamist.