Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 04/2018: ELi abi Myanmarile/Birmale

Estonian icpdf.png 2 MB
07.02.2018

Kontrollikoda analüüsis Myanmarile/Birmale antud ELi arenguabi ja leidis, et see oli osaliselt tõhus. EL täitis arenguprioriteetide toetamisel juhtrolli ja eraldas riigile märkimisväärses summas rahalisi vahendeid. Kontrollikoda osutab siiski puudustele komisjonipoolses vajaduste hindamises ja ELi abi rakendamises.

Käesoleva aruande tähelepanekute põhjal esitab kontrollikoda mitu soovitust eesmärgiga arenguabi juhtimist parandada.