Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 25/2018: Üleujutuste direktiiv: riski hindamisel tehti edusamme, kuid kavandamist ja rakendamist tuleb parandada

Estonian icpdf.png 6 MB
20.11.2018

Üleujutused võivad tekitada vigastusi ja põhjustada surmajuhtumeid, tuua kaasa märkimisväärset majanduslikku kahju, kahjustada keskkonda ja kultuuripärandit. Suured üleujutused on Euroopas sagenenud. Viimastel aastatel on registreeritud rohkem kui kaks korda rohkem keskmise suurusega või suuri äkktulvasid kui 1980. aastate lõpus. Kliimamuutused on raskendav tegur, mis põhjustab muutusi sademetes ja ilmastikuoludes, merepinna tõusu ning seetõttu ka sagedasemaid ja raskemaid üleujutusi.

Vastuseks sagenevatele üleujutustele võttis EL 2007. aastal vastu üleujutuste direktiivi. Kontrollikoda leidis, et üleujutuste direktiivil on üldiselt olnud positiivne mõju, kuid et üleujutuste ärahoidmise meetmete rakendamisel esineb puudusi rahaliste vahendite eraldamises. Liikmesriigid on alustanud üleujutusriski maandamise kavade rakendamist, kuid neid tuleb veel täiustada. Peamised tulevikuülesanded seisnevad jätkuvalt kliimamuutuste, üleujutuskindlustuse ja ruumilise planeerimise paremas integreerimises üleujutusriski maandamisse.