Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 27/2018: Türgi pagulasrahastu: kasulik abi, kuid vajab kulutõhususe suurendamiseks täiustamist

Estonian icpdf.png 3 MB
13.11.2018

Türgi pagulasrahastu loodi vastusena Euroopa Ülemkogu üleskutsele eraldada Türgis asuvate pagulaste jaoks oluliselt rohkem lisavahendeid. Selle mehhanismi abil koordineeritakse ja optimeeritakse ELi ja liikmesriikide antavat abi. Auditi käigus uuris kontrollikoda Türgis asuvatele pagulastele antava abi tõhusust, keskendudes rahastu haldamisele ning siiani humanitaarabi valdkonnas saavutatud tulemustele. Kontrollikoda leidis, et pingelises olukorras hankis Türgi pagulasrahastu kiiresti 3 miljardit eurot, et pagulaskriisile ruttu reageerida. Siiski ei saavutatud täielikult eesmärki seda tegevust tõhusalt koordineerida. Auditeeritud projektid andsid pagulastele kasulikku abi: enamik projektidest saavutas oma väljundid, kuid pooled neist ei ole veel oodatud tulemeid saavutanud. Lisaks leidis kontrollikoda, et rahaliste toetuste projektide tõhusust tuleks parandada. Seetõttu jõudis kontrollikoda järeldusele, et rahastu oleks võinud olla tõhusam ja saavutada suurema kulutõhususe.