Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 35/2018: Valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate ELi vahendite läbipaistvuse tagamine nõuab suuremaid pingutusi

Estonian icpdf.png 2 MB
18.12.2018

Valitsusvälistel organisatsioonidel on ELi eelarve täitmises oluline koht. Aastatel 2014–2017 eraldas komisjon valitsusvälistele organisatsioonidele rakendamiseks hinnanguliselt 11,3 miljardit eurot mitmes ELi poliitikavaldkonnas. Kontrollikoja auditis uuriti valitsusväliste organisatsioonide poolt rakendatud ELi vahendite läbipaistvust, pöörates erilist tähelepanu välistegevusele, mis on suurim poliitikavaldkond, kus ELi vahendeid rakendavad valitsusvälised organisatsioonid. Kontrollikoda leidis, et viis, kuidas komisjon üksuseid oma süsteemides valitsusväliste organisatsioonidena määratleb, ei ole usaldusväärne. Kontrollikoja hinnangul oli komisjon valitsusväliste organisatsioonide juhitavad projektid üldiselt välja valinud läbipaistvalt. Mõne auditeeritud ÜRO organi puhul ei olnud valitsusväliste organisatsioonide valikumenetlused siiski alati läbipaistvad. Komisjon ei kogu ega kontrolli alati ülevaatlikku teavet kõigi toetust saanud valitsusväliste organisatsioonide kohta. Valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate ELi vahendite kohta avaldatakse teavet mitme süsteemi kaudu, kuid avalikustatav teave on piiratud. Kontrollikoda järeldab, et komisjoni tegevus ei olnud valitsusväliste organisatsioonide poolset ELi vahendite rakendamist silmas pidades piisavalt läbipaistev, ning selle parandamiseks tuleb võtta täiendavaid meetmeid. Kontrollikoda esitab mitu soovitust selle kohta, kuidas parandada valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate ELi vahendite läbipaistvust.