Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 04/2019: Mahepõllumajanduslike toodete kontrollisüsteem on paranenud, kuid mõned probleemid on veel lahendamata

Estonian icpdf.png 1 MB
14.03.2019

Alates 1991. aastast on ELis olemas mahepõllumajanduslike toodete tootmist, töötlemist, turustamist ja importi reguleeriv kontrollisüsteem. Selle eesmärk on anda tarbijatele kindlustunne, et mahepõllumajanduslikke eeskirju kohaldatakse tarneahela igas etapis. ELi mahepõllumajandussektor on viimastel aastatel kiiresti arenenud. Oma 2012. aasta juunis avaldatud eriaruande nr 9/2012 järelkontrolli tehes leidsime, et kontrollisüsteem on paranenud. Meie soovitused olid üldiselt ellu viidud, kuid mõned probleemid jäid püsima. Soovitame tegeleda liikmesriikides tuvastatud ELi toodetega seotud allesjäänud puudustega, parandada imporditud mahepõllumajanduslike toodete järelevalvet parema koostöö abil ning teha täielikumat jälgitavuse kontrolli.