Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 02/2020: VKEde rahastamisvahend: tõhus ja uuenduslik programm, mille ees on lahendamata ülesandeid

Estonian icpdf.png 2 MB
22.01.2020

3 miljardi eurose eelarvega VKEde rahastamisvahendi eesmärk on toetada VKEde ja idufirmade innovatsiooni, pakkudes puuduvat rahastamist ja arendades teadusuuringute tulemuste ärilist kasutust.

Hindasime, kas VKEde rahastamisvahend annab oodatud kasu. Kokkuvõttes leidsime, et rahastamisvahend toetab tõhusalt VKEsid nende innovatsiooniprojektide arendamisel ning asjaolu, et toetuse andja on EL, aitab ettevõtetel kaasata täiendavaid investeeringuid. Komisjon haldab vahendit asjatundlikult. Soovitame aga täpsustada toetusesaajate sihtrühma, suurendada rahastamisvahendi geograafilist haaret ja parandada projektide valimist. Samuti saab rohkem ära teha lisarahastamise ligimeelitamiseks, mis aitaks innovatsiooniprojekte turule tuua.

Kuna VKEde rahastamisvahend kujundatakse Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) raames aastateks 2021–2027 ümber, puudutavad meie soovitused eelkõige selle ülesehituse teatavate aspektide säilitamist, projektide valiku parandamist, ettevõtete arengut kiirendavate teenuste tõhustamist ja koostoime loomist teiste rahastamisvahenditega.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.