Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 05/2020: Taimekaitsevahendite säästev kasutamine: piiratud edusammud riskide mõõtmisel ja vähendamisel

Estonian icpdf.png 2 MB
05.02.2020

Taimekaitsevahendid on pestitsiidid, mida kasutatakse põllukultuuride kaitsmiseks. ELi poliitikaraamistiku eesmärk on saavutada taimekaitsevahendite säästev kasutamine, vähendades nende kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevaid riske ja mõju ja edendades integreeritud taimekaitse rakendamist. Leidsime, et komisjon ja liikmesriigid on võtnud meetmeid taimekaitsevahendite säästva kasutamise edendamiseks, kuid edusammud nende kasutamisega kaasnevate riskide mõõtmisel ja vähendamisel on olnud piiratud. Kuigi integreeritud taimekaitse on põllumajandustootjatele kohustuslik, ei ole see nõutav toetuse saamiseks ühise põllumajanduspoliitika raames ning lisaks on jõustamine nõrk. Kättesaadav ELi statistika ja uued riskinäitajad ei näita poliitika edukust taimekaitsevahendite säästva kasutamise saavutamisel. Esitame soovitusi integreeritud taimekaitse kontrollimiseks põllumajandusettevõtte tasandil, taimekaitsevahendite alase statistika parandamiseks ja paremate riskinäitajate väljatöötamiseks.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.