Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Aruanne vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) eelarveaasta 2019 raamatupidamise aastaaruande kohta

Aruanne vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) eelarveaasta 2019 raamatupidamise aastaaruande kohta

Estonian icpdf.png 391 KB
22.10.2020