Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 18/2020: ELi heitkogustega kauplemise süsteem: lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamist oleks tulnud paremini suunata

Estonian icpdf.png 4 MB
15.09.2020

​Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on üks praeguse ajastu peamisi ülesandeid. ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) raames peavad ettevõtjad hankima oma süsinikdioksiidi heitkogustele vastava hulga lubatud heitkoguse ühikuid (LHÜ). LHÜde tasuta eraldamine on kehtestatud üleminekumeetodina vastukaaluks nende eraldamise tavameetodile (enampakkumine). Kuid ELi HKSi nii kolmandas kui ka neljandas etapis moodustavad tasuta eraldatavad LHÜd endiselt üle 40% saadaolevate LHÜde koguarvust. Leidsime, et LHÜde tasuta eraldamist suunatakse vähe. Esitame Euroopa Komisjonile soovitused, kuidas eraldamist paremini suunata ja kuidas lahendada paremini tehnilised probleemid LHÜde tasuta eraldamise metoodika läbivaatamise käigus. 

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.​