Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 20/2020: Võitlus laste vaesuse vastu – komisjoni toetust on vaja paremini suunata

Estonian icpdf.png 1 MB
29.09.2020

Laste vaesus on ELis endiselt suur probleem, kuna peaaegu iga neljas laps on vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Uuringutes on korduvalt esile toodud, et suhteliselt väikese rahastamiskuluga investeeringute tegemine lapsepõlves võib anda tulu kogu eluks.

Otsustasime selle auditi läbi viia, kuna laste vaesuse vastu võitlemine on paljudes liikmesriikides jätkuvalt keeruline ülesanne. Meie eesmärk oli välja selgitada, kas Euroopa Komisjon on toetanud tõhusalt liikmesriikide püüdlusi laste vaesuse vähendamisel.

Leidsime, et komisjoni õiguslikult mittesiduvate dokumentide tähtsus on oma olemuselt piiratud, kuid tema käsutuses on võimsamaid vahendeid. Kuna aga teavet, mis oleks otseselt seotud laste vaesusega, ei ole, oli peaaegu võimatu hinnata, kas need aitasid tõhusalt kaasa liikmesriikide jõupingutustele laste vaesuse vähendamisel.