Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 24/2020: Komisjoni ELi ühinemiskontroll ja monopolidevastased menetlused: turujärelevalvet tuleb laiendada

Estonian icpdf.png 2 MB
19.11.2020

Monopolidevastastes menetlustes jõustab komisjon koos liikmesriikide konkurentsiasutustega ELi konkurentsieeskirju. Komisjon vastutab ka ELi siseturu jaoks oluliste ettevõtjate ühinemiste läbivaatamise eest.

Selle auditi käigus uurisime, kui tõhusalt komisjon avastas konkurentsieeskirjade rikkumisi ja jõustas ELi konkurentsieeskirju seoses ühinemiste ja monopolidevastase võitlusega ning kuidas ta oli teinud koostööd liikmesriikide konkurentsiasutustega. Lisaks uurisime seda, kuidas komisjon hindas oma tulemuslikkust ja andis selle kohta aru.

Leidsime, et komisjoni otsused käsitlesid konkurentsiprobleeme. Ressursside vähesuse tõttu oli aga turuseire ja tema suutlikkus monopolidevastaste eeskirjade rikkumise juhtumeid ise tuvastada piiratud. Töödeldavate andmete hulga suurenemine ja digitaalsete turgude esilekerkimine muutis uurimise keeruliseks ja kõiki probleeme ei ole veel lahendatud. Koostöö liikmesriikide konkurentsiasutustega oli hea, kuid teatavatele aspektidele tuleks kasuks parem koordineerimine.

Samuti tuleb parandada viisi, kuidas komisjon oma tegevust hindab ja selle kohta aru annab.

Anname soovitusi, mille eesmärk on aidata komisjonil parandada oma suutlikkust avastada konkurentsieeskirjade rikkumisi ning konkurentsieeskirju jõustada, teha tihedamat koostööd liikmesriikide konkurentsiasutustega ning parandada tulemusalast aruandlust.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.