Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta 2020. aasta lõpu seisuga

Estonian icpdf.png 15 MB
15.11.2021

Euroopa Kontrollikoda kontrollis ELi eelarvest rahastatavate ELi rahastamisprogrammide tulemusi, tuginedes komisjoni ja muude allikate tulemuslikkuse alasele teabele, sealhulgas oma hiljutiste auditite ja ülevaadete koostamisel tehtud tööle. Uuriti seda, kas ja kuidas on komisjon ja kaasseadusandjad kasutanud varasematel mitmeaastase finantsraamistiku perioodidel (nt hindamistest, mõjuhinnangutest ja audititest) saadud kogemusi, et parandada kuluprogrammide ülesehitust ja tulemuslikkust perioodil 2021–2027.​