Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Meie tegevus aastal 2021 - Euroopa Kontrollikoja aasta tegevusaruanne

Estonian icpdf.png 4 MB
05.05.2022

Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) avaldas täna oma 2021. aasta tegevusaruande. Selles antakse ülevaade kontrollikoja tööst 2021. aastal, institutsiooni juhtimisest, töötajatest ja rahalistest vahenditest ning kirjeldatakse kontrollikoja 900 töötaja tegevust ELi tuleviku olulisi teemasid käsitlevate sõltumatute ja objektiivsete aruannete koostamisel. Kuna liikmesriigid seisavad praegu silmitsi paljude ootamatute ülesannetega, on kontrollikojal oluline roll rõhutada seda, millised ELi tegevuse aspektid toimivad hästi, juhtida tähelepanu aspektidele, mida saaks parandada, ning anda sisulisi soovitusi selleks, et EL saaks oma potentsiaali täielikult ära kasutada. See töö võimaldab ELil tugineda oma varasematele jõupingutustele, et parandada liidu finantsjuhtimist ja tagada tegevuse tulemuslikkus.

2021. aastal töötasid ELi audiitorid endiselt COVID-19 pandeemiast tulenevate reisimist ja rahvatervist puudutavate piirangute raames. Nende suutlikkus teha auditeid kohapeal oli jätkuvalt märkimisväärselt piiratud. Nad suutsid aga uue olukorraga kohaneda, muutsid kiiresti oma töömeetodeid ja õppisid ruttu kasutama uusi töövahendeid, et jätkata tõhusa avaliku sektori audititeenuse osutamist ELis.