Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 09/2022: ELi 2014.–2020. aasta eelarve kliimakulutused - olid deklareeritust väiksemad

Estonian icpdf.png 4 MB
30.05.2022

Perioodil 2014–2020 kohustus EL kulutama vähemalt 20% oma kogueelarvest kliimameetmetele. Euroopa Komisjoni sõnul täitis EL selle eesmärgi ning kõnealuse perioodi kliimakulutuste summa oli 216 miljardit eurot. Leidsime, et teatatud kulutused ei olnud alati kliimameetmete seisukohast asjakohased ja kliimaaruandluses kajastatud arvandmed olid tegelikust suuremana näidatud. Meie hinnangul olid kulutused vähemalt 72 miljardi euro võrra üle hinnatud.

Hoolimata 2021.–2027. aasta kliimameetmete aruandluses kavandatud parandustest, on osa probleeme endiselt lahendamata. Meie soovituste eesmärk on tõhustada kliimaalast aruandlust ning siduda ELi eelarvepanus tema kliima- ja energiaeesmärkidega. Samuti soovitame koguda teaduslikke tõendeid, et toetada ELi põllumajanduspoliitika kliimaalast panust.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.