Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 11/2022: ELi eelarve kaitsmine – Menetlusest kõrvalejätmist on vaja paremini kasutada

Estonian icpdf.png 1 MB
23.05.2022

​​Menetlusest kõrvalejätmine ehk musta nimekirja kandmine on meede, mille eesmärk on ära hoida pettusi. EL püüab oma varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemi (EDES) andmebaasi kaudu jätta avaliku sektori vahendite saajate hulgast välja ebausaldusväärsed vastaspooled, näiteks need, kes on seotud pettuse, korruptsiooni või muu õigusnormide rikkumisega. Meie auditiga hinnati, kas menetlusest kõrvalejätmist kasutatakse tõhusalt ELi eelarve kaitsmiseks. Järeldasime, et praegune süsteem ei ole tõhus, kuna erinevat liik ELi maksete saamiseks puudub ühtne kohustuste kogum. Liikmesriikide hallatavate vahendite puhul ei ole kõrvalejätmise süsteemide kasutamine kohustuslik. Vastutuse killustatus ja puudused kõrvalejäetavate vastaspoolte kindlakstegemisel on põhjuseks, miks EDESi must nimekirja on kantud nii vähe juhtumeid. Seepärast soovitame laiendada EDESi kasutamist liikmesriikide hallatavatele vahenditele, kus praegu kehtivad erinevad õiguslikud kohustused seoses ELi vahendite saamisest kõrvalejätmisega. Samuti soovitame kasutada paremini andmeid ja digirakendusi, et tuvastada ebausaldusväärseid vastaspooli.

​Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.