-->

Maakohtaiset tiedot

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana käymme usein EU:n jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa keräämässä tietoa EU:n varojen käytöstä. On tärkeää huomata, että emme tällöin tarkasta näitä maita vaan keräämme evidenssiä EU-tason tarkastuksia varten.

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenvaltiossa toimittamissa tarkastuksissa voidaan arvioida ainoastaan EU:n tulojen ja menojen hallinnointiin tarkoitettuja järjestelmiä ja menettelyjä. Tehtäviimme ei kuulu tarkastaa puhtaasti kansallisia menettelyjä, jotka on rahoitettu pelkästään kansallisesta talousarviosta ja jotka eivät liity unionin tulojen ja menojen hallinnointiin. Meillä on oikeus tehdä jäsenvaltioihin tiedonkeruumatkoja, jos vain sillä tavoin on mahdollista saada varmuus siitä, miten EU huolehtii unionin tulojen ja menojen hallinnointitehtävästään.

Jäsenvaltioissa tarkastukset suoritetaan yhteistyössä ylimmän kansallisen tarkastuselimen kanssa tai, jollei niillä ole riittävää toimivaltaa, jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai laitosten kanssa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten kanssa luottamuksellista yhteistyötä säilyttäen kuitenkin molempien osapuolten riippumattomuuden.

Näpäytä alla olevia linkkejä etsiessäsi tilintarkastustuomioistuimen julkaisuja, jotka koskevat tarkastustyön yhteydessä käyntikohteena olleita maita.