Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 31/2016: Vähintään joka viides euro EU:n talousarviosta ilmastotoimiin: kunnianhimoisia toimia on käynnissä, mutta niiden riittävyys on erittäin epävarmaa

Finnish icpdf.png 2 MB
22.11.2016

Ilmastonmuutokseen puuttumiseksi ja siihen liittyviin huomattaviin investointitarpeisiin vastaamiseksi EU on päättänyt, että vähintään 20 prosenttia vuosien 2014–2020 budjetista tulisi käyttää ilmastotoimiin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että käynnissä on kunnianhimoisia toimia ja että edistystä on kaiken kaikkiaan saavutettu. On kuitenkin olemassa suuri riski, että 20 prosentin tavoitetta ei saavuteta ilman tehokkaampia toimia ilmastonmuutokseen puuttumiseksi. Tavoitteeseen pyrkiminen on johtanut ilmastotoimien rahoituksen lisäämiseen ja sen parempaan kohdentamiseen Euroopan aluekehitysrahastossa ja koheesiorahastossa. Euroopan sosiaalirahastossa ja maatalouden, maaseudun kehittämisen ja kalastuksen alalla ei sen sijaan ole tapahtunut merkittävää ilmastotoimien painotuksen lisäämistä.