Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 28/2016: Valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien käsittely EU:ssa: tärkeitä toimia toteutettu, mutta vielä on tehtävää

Finnish icpdf.png 1 MB
08.12.2016

Merkittävä virstanpylväs terveysturvallisuutta koskevan EU-kehyksen vahvistamisessa oli valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista annettu päätös, joka hyväksyttiin vuonna 2013. Kehykseen liittyviä toimia tuetaan myös EU:n terveysalan ja tutkimuksen puiteohjelmista. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista annettu päätös on todellakin tärkeä uhkien käsittelyä parantava askel EU:ssa. Toisaalta kuitenkin todettiin, että terveysturvallisuutta koskevan kehyksen täytäntöönpanossa esiintyy merkittäviä puutteita. Puutteiden korjaaminen edellyttää lisätoimia, jotta unioni voisi hyötyä perustetuista mekanismeista täysimääräisesti. Tilintarkastustuomioistuin esittää niin ollen useita suosituksia, joilla pyritään lähinnä nopeuttamaan ja vahvistamaan täytäntöönpanoa.