Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 13/2018: Terrorismiin johtavan radikalisoitumisen torjunta: komissio vastasi jäsenvaltioiden tarpeisiin, mutta koordinoinnissa ja arvioinnissa ilmeni joitakin puutteita

Finnish icpdf.png 2 MB
29.05.2018

Radikalisoituminen on ilmiö, jonka yhteydessä ihmiset kannattavat ajatuksia, jotka saattavat johtaa heidät terroritekoihin. Komissio tukee jäsenvaltioita radikalisoitumisen torjunnassa esimerkiksi välittämällä tietoa hyvistä käytännöistä. Tässä yhteydessä se antaa tukea lukuisien EU rahastojen kautta. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa selvitettiin, hallinnoiko komissio tukeaan hyvin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio vastasi jäsenvaltioiden tarpeisiin ja edisti yhteistyötä tarkoituksenmukaisten aloitteiden, kuten radikalisoitumisen torjuntaverkoston avulla. Komission toteuttamassa radikalisoitumisen torjuntaa koskevien toimien yleisessä koordinoinnissa ja tuen vaikuttavuuden arviointipuitteissa oli kuitenkin joitakin puutteita. Tilintarkastustuomioistuin esittää joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa komission koordinointia siten, että mahdollisia synergioita voidaan hyödyntää optimaalisesti ja tulosten arviointipuitteita kyetään parantamaan.