Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 24/2018: Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä innovatiivisten uusiutuvien energialähteiden kaupallisen mittakaavan demonstrointi EU:ssa: kuluneella vuosikymmenellä ei ole saavutettu suunniteltua edistymistä

Finnish icpdf.png 4 MB
23.10.2018

EU käynnisti vuonna 2009 kaksi laajaa rahoitusohjelmaa – Euroopan energia-alan elvytysohjelman (EEPR) ja NER300-ohjelman – hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä innovatiivisten uusien energialähteiden tukemiseksi. Pyrkimyksenä oli vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden sekä pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttaminen. EU saavuttaa todennäköisesti vuodelle 2020 asettamansa tavoitteet, mutta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kumpikaan ohjelma ei onnistunut hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitosten käyttöön asettamisessa EU:ssa. Euroopan energia-alan elvytysohjelmalla edistettiin osaltaan merituulivoima-alan kehittämistä, mutta NER300-ohjelmalla ei onnistuttu suunnitellulla tavalla tavoitteessa pyrkiä kohdentamaan demonstroinnin tukea laajempaan joukkoon innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita.

EU valmistautuu parhaillaan käynnistämään innovointirahaston, joka korvaa NER300-ohjelman vuodesta 2021 alkaen, ja suunnittelee seuraavaa monivuotista rahoituskehystä (2021–2027). Vähähiiliseen talouteen siirtymistä on vauhditettava, jotta vuodelle 2030 ja pidemmälle aikavälille asetetut ilmasto- ja energiatavoitteet kyetään saavuttamaan. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin esittää Euroopan komissiolle suosituksia, jotta se korjaisi tarkastuksen aikana havaitut puutteet ja tehostaisi tulevien ohjelmien suunnittelua.