Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 25/2018: Tulvadirektiivi: riskien arvioinnissa on edistytty, mutta suunnittelua ja täytäntöönpanoa on parannettava

Finnish icpdf.png 6 MB
20.11.2018

Tulvat voivat aiheuttaa loukkaantumisia ja ihmishenkien menetyksiä, huomattavia taloudellisia kustannuksia sekä vahinkoja ympäristölle ja kulttuuriperinnölle. Pahat tulvat ovat yleistyneet Euroopassa. Viime vuosina on rekisteröity keskisuuria tai suuria rankkasadetulvia yli kaksinkertainen määrä 1980-luvun loppuun verrattuna. Ilmastonmuutos vaikeuttaa tilannetta, koska se aiheuttaa muutoksia sadannassa ja sääoloissa sekä merenpinnan nousua, minkä seurauksena tulvat yleistyvät ja pahenevat.

Tulvien yleistymisen vuoksi EU antoi vuonna 2007 tulvadirektiivin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tulvadirektiivin vaikutukset olivat kaiken kaikkiaan myönteisiä, mutta rahoituksen kohdentamisen puutteet haittasivat tulvien torjuntatoimien täytäntöönpanoa. Jäsenvaltiot ovat aloittaneet tulvariskien hallintasuunnitelmien täytäntöönpanon, mutta niissä on parantamisen varaa. Ilmastonmuutoksen, tulvavakuutusten ja alueiden käytön suunnittelun integroinnissa paremmin tulvariskien hallintaan on tulevaisuudessa vielä suuria haasteita