Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 32/2018: Euroopan unionin Afrikka-hätärahasto: joustava mutta painopiste puuttuu

Finnish icpdf.png 2 MB
05.12.2018

Euroopan unionin Afrikka-hätärahasto vakauden lisäämiseksi sekä sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden ehkäisemiseksi (”Afrikka-hätärahasto”) perustettiin tukemaan vakautta ja kehittämään osaltaan muuttoliikkeen hallintaa puuttumalla epävakauden, pakkomuuttojen ja sääntelemättömän muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Rahastosta tuetaan toimia 26 maassa kolmella Afrikan alueella: Sahelissa ja Tšad-järven alueella, Afrikan sarvessa ja Pohjois-Afrikassa. Tilintarkastustuomioistuimen toimittamassa tarkastuksessa selvitettiin, onko Afrikka-hätärahasto suunniteltu hyvin ja onko sen täytäntöönpano onnistunutta. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Afrikka-hätärahasto on joustava väline, mutta se olisi pitänyt suunnitella kohdennetummaksi niin, että sillä voitaisiin puuttua ennakoimattomiin haasteisiin tehokkaasti. Perinteisiin välineisiin verrattuna Afrikka-hätärahasto oli nopeampi hankkeiden käynnistämisessä. Hankkeiden toteuttamista viivästyttävät haasteet olivat kuitenkin erityisrahastossa samankaltaisia kuin perinteisissä välineissä. Tarkastetut hankkeet olivat varhaisessa vaiheessa, mutta niissä oli jo alettu saada aikaan tuotoksia.