Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 33/2018: Aavikoitumisen torjunta EU:ssa: kasvava uhka edellyttää enemmän toimia

Finnish icpdf.png 8 MB
18.12.2018

Aavikoituminen on yksi maaperän huonontumisen muodoista kuivilla alueilla. Se on kasvava uhka EU:ssa. Kesällä 2018 koettiin pitkä ajanjakso, jonka aikana lämpötilat olivat korkeita ja sademäärät vähäisiä ja joka muistutti tämän ongelman kiireellisyydestä. Ilmastonmuutosskenaarioissa ennustetaan, että alttius aavikoitumiselle kasvaa EU:ssa tämän vuosisadan aikana ja että lämpötilat nousevat, kuivuusjaksot lisääntyvät ja sademäärät pienenevät Etelä-Euroopassa. Sen vaikutukset tulevat olemaan erityisen voimakkaita Portugalissa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa sekä Bulgariassa ja Romaniassa.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, ettei EU:ssa toteuteta vaikuttavia ja tehokkaita toimia aavikoitumisriskin vähentämiseksi. Aavikoituminen ja maaperän huonontuminen ovat kasvavia uhkia, mutta aavikoitumisen torjuntatoimet ovat epäyhtenäisiä. EU:ssa ei ole yhteistä näkemystä siitä, miten maaperän huonontumisen nollataso saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio pyrkii parantamaan ymmärrystä maaperän huonontumisesta ja aavikoitumisesta EU:ssa. Lisäksi komission olisi arvioitava tarvetta tehostaa maaperää koskevaa EU:n oikeuskehystä ja lisättävä toimia, jotka tähtäävät siihen, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoumus maaperän huonontumisen nollatason saavuttamisesta EU:ssa vuoteen 2030 mennessä toteutuisi.