Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985
-->

did

Lausunto nro 10/2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta

Finnish icpdf.png 950 KB
17.12.2018