Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 34/2018: EU:n toimielinten toimistotilat – osa hallintokäytännöistä on hyviä, mutta havaittavissa on myös erilaisia puutteita

Finnish icpdf.png 4 MB
13.12.2018

Toimielimet käyttävät noin 11 prosenttia talousarviostaan kiinteistöihin liittyviin hallintomenoihin. Kiinteistökannan koostumuksessa on eroja, ja siihen vaikuttavat kunkin toimielimen tehtävät ja organisaatiorakenne. Merkittävä osa käytössä olevista tiloista on kuitenkin toimistotiloja. Suurin kiinteistökanta on komissiolla, jonka kiinteistökannasta yli 80 prosenttia on toimistotiloina.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kiinteistömenojen hallinnoinnin viidessä toimielimessä, joilla on eniten toimistotiloja (parlamentti, neuvosto, komissio, tuomioistuin ja EKP). Tarkastus kattoi niiden toimistotilat Brysselissä, Luxemburgissa ja Frankfurtissa ja siinä verrattiin kyseisten toimielinten tietoja ja hallintomenettelyjä muiden EU:n toimielinten ja elinten kanssa.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että yleisesti ottaen toimielimet hallinnoivat toimistotiloja koskevia menojaan tehokkaasti ja toimistotiloja koskevat päätökset olivat perusteltuja. Toimielimet tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ja noudattavat samankaltaisia päätöksentekoperiaatteita. Niiden kiinteistöstrategioita ei kuitenkaan aina vahvisteta virallisesti ja ne olivat joskus vanhentuneita. Tilintarkastustuomioistuimen analysoimien suurten rakennushankkeiden rahoitusmekanismit olivat usein monimutkaisia ja vaikuttivat joissakin tapauksissa talousarvion läpinäkyvyyteen. Suurin osa näistä hankkeista viivästyi, mikä aiheutti joissakin tapauksissa lisäkustannuksia. Useimmat toimielimet eivät kohdista riittävää seurantaa kiinteistökantaansa. Toimielinten on kehitettävät yhteiset indikaattorit ja parannettava talousarvioviranomaisille esitetyjen tietojen yhdenmukaisuutta.