Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 03/2019: Euroopan strategisten investointien rahasto: täysi onnistuminen edellyttää lisätoimia

Finnish icpdf.png 2 MB
29.01.2019

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) tukee strategisten investointien rahoittamista keskeisillä aloilla, joita ovat muun muassa infrastruktuuri, tutkimus ja innovointi, koulutus sekä uusiutuva energia ja energiatehokkuus. Se toimii EIP-ryhmälle myönnettävänä EU:n talousarviotakauksena. ESIR-rahaston tavoitteena on antaa EIP:lle ja EIR:lle mahdollisuus tarjota lisärahoitusta EU:ssa toteutettaville tukikelpoisille hankkeille ja mobilisoida hankkeisiin lisää yksityisiä ja julkisia investointeja.

Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että ESIR-rahaston avulla EIP pystyi lisäämään tarjoamaansa korkeamman riskin investointirahoitusta. Rahaston avulla myös rahoitettiin useita investointihankkeita, jotka olisivat muuten jääneet toteutumatta, houkuteltiin hankkeisiin lisää julkisia ja yksityisiä investointeja ja tuettiin investointeja lukuisilla toimialoilla eri puolilla EU:ta.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että osalla ESIR-tuesta vain korvattiin muuta EIP:n ja EU:n rahoitusta. Osa rahoituksesta meni puolestaan hankkeille, joita olisi voitu rahoittaa muiden julkisten tai yksityisten rahoituslähteiden avulla. Lisäksi ESIR-rahaston tuella aikaan saadut lisäinvestoinnit yliarvioitiin joissakin tapauksissa, ja useimmat investoinnit suuntautuivat muutamiin suurempiin EU15-jäsenvaltioihin, joissa on vakiintunut kansallinen kehityspankki.