Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 04/2019: Luonnonmukaisten tuotteiden valvontajärjestelmä on parantunut, mutta haasteita on yhä

Finnish icpdf.png 1 MB
14.03.2019

EU:lla on vuodesta 1991 alkaen ollut luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tuontia koskeva valvontajärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on saada kuluttajat luottamaan siihen, että luonnonmukaisia tuotteita koskevia sääntöjä sovelletaan kaikissa toimitusketjun vaiheissa. EU:n luonnonmukaisen tuotannon ala on kehittynyt nopeasti viime vuosina. Tilintarkastustuomioistuin suoritti kesäkuussa 2012 julkaisemaansa erityiskertomukseen nro 9/2012 perustuvaa seurantaa ja havaitsi, että valvontajärjestelmä on parantunut. Sen esittämät suositukset oli yleisesti ottaen pantu täytäntöön, mutta ratkaistavana oli yhä joitakin haasteita. Tilintarkastustuomioistuin antaa suosituksia, joiden tarkoituksena on korjata jäljellä olevia puutteita, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi jäsenvaltioissa EU:n tuotteiden osalta, sekä edistää luonnonmukaisten tuontituotteiden valvontaa parantamalla yhteistyötä sekä lisätä jäljitettävyystarkastusten kattavuutta.