Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 10/2019: EU:n laajuiset pankkien stressitestit: pankeista annettujen tietojen määrä on ennennäkemättömän suuri, mutta koordinointia ja riskien painottamista on lisättävä

Finnish icpdf.png 2 MB
10.07.2019

Tässä kertomuksessa arvioidaan, kuinka Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on toteuttanut unionin laajuisen pankkien stressitestin. Stressitestissä käytetyssä makrotaloudellisessa stressiskenaariossa taloustilanne huononi verrattuna perusskenaarioon, mutta häiriö oli vähemmän ankara kuin alun perin kerrottiin.

Häiriön kielteiset vaikutukset kohdistuivat pääasiassa moniin suuriin talouksiin, joista useimmat selviytyivät viimeisimmästä laskukaudesta varsin hyvin, kun taas maihin, joihin kriisi iski pahiten, testissä sovellettu häiriö vaikutti vähemmän. Skenaario ei myöskään testannut, kuinka pankit selviävät vakavista rahoitusalan häiriöistä. Myös eräät relevantit järjestelmäriskit otettiin riittämättömästi huomioon.

EPV ei ole kyennyt varmistamaan menetelmien, käytäntöjen ja tulosten vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta, kuten asetuksessa edellytetään. Tämä johtuu EPV:n puutteellisista resursseista ja EPV:ssä tällä hetkellä sovellettavista hallintojärjestelyistä. Sen sijaan että EPV olisi toiminut itse, se on joutunut tukeutumaan lähinnä kansallisiin valvontaviranomaisiin. Myönteinen havainto on se, että testin yhteydessä on julkistettu paljon tietoa.