Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 13/2019: Tarkastettujen EU:n toimielinten eettiset toimintapuitteet: edelleen parantamisen varaa

Finnish icpdf.png 2 MB
19.07.2019

Tässä erityiskertomuksessa tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Eurooppa-neuvosto ja Euroopan komissio ottaneet käyttöön asianmukaiset eettiset toimintapuitteet. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tutkittiin toimielinten jäsenten ja henkilöstön kaikkia tasoja. Tarkastuksessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla, tunsivatko henkilöstön jäsenet toimielimensä eettiset toimintapuitteet. Tarkastuksessa ei kuitenkaan selvitetty eettisten toimintapuitteiden täytäntöönpanoa tarkastetuissa toimielimissä.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tarkastetut toimielimet olivat suurelta osin ottaneet käyttöön asianmukaiset eettiset toimintapuitteet mutta parantamisen varaa oli edelleen. Tarkastuksessa todettiin, että EU:lla ei ole yhteisiä eettisiä toimintapuitteita, jotka koskisivat jäsenvaltioiden edustajien toimintaa neuvostossa.

Tarkastuksessa havaittiin lisäksi tiettyjä puutteita eettisissä toimintapuitteissa sekä niiden yhdenmukaisuudessa. Myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä tuli esiin. Tarkastettujen toimielinten olisi parannettava eettisiä toimintapuitteitaan, tehtävä yhteistyötä niiden yhdenmukaistamiseksi sekä annettava toisilleen enemmän tietoa hyvistä käytännöistä eettisten kysymysten hoitamisessa. Lisäksi olisi parannettava toimielinten henkilöstön tietämystä ja ymmärrystä eettisistä toimintapuitteista ja eettisyyteen perustuvasta kulttuurista.