Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 02/2020: Pk yritysten rahoitusväline toiminnassaan: vaikuttava ja innovatiivinen ohjelma, jolla on myös haasteita

Finnish icpdf.png 2 MB
22.01.2020

Pk-yritysten rahoitusvälineen (pk-välineen) määrärahat vuosille 2014–2020 ovat 3 miljardia euroa. Näiden varojen avulla pyritään tukemaan pk-yritysten ja start-up-yritysten innovointia. Tavoitteena on poistaa rahoitusvajetta ja lisätä tutkimustulosten kaupallistamista. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, saatiinko pk-välineestä odotetut hyödyt.

Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätös oli, että pk-välineen tuki pk-yritysten innovaatiohankkeiden kehittämiseksi oli kaiken kaikkiaan vaikuttavaa ja EU-brändi auttoi yrityksiä houkuttelemaan lisäinvestointeja. Komission toteuttama välineen hallinnointi on pätevää. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa kuitenkin, että pk-väline kohdennetaan tarkemmin oikean tyyppisiin edunsaajiin ja että sen maantieteellistä kattavuutta ja hankevalintaa kohennetaan. Lisäksi voitaisiin tehdä enemmän sellaisen lisärahoituksen houkuttelemiseksi, jonka avulla innovaatiohankkeita saataisiin markkinoille.

Pk-väline kuuluu Euroopan innovaationeuvoston yhteyteen vuosina 2021–2027, ja sitä on tässä yhteydessä muotoiltu uudelleen. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin antaa suosituksia erityisesti seikoista, jotka liittyvät pk-välineen tiettyjen rakenteiden säilyttämiseen, hankevalinnan parantamiseen, liiketoiminnan vauhdittamispalveluiden vahvistamiseen ja synergioiden luomiseen muiden rahoitusvälineiden kanssa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.