Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Katsaus nro 04/2020: EU:n toimet muovijäteongelman ratkaisemiseksi

Finnish icpdf.png 4 MB
06.10.2020

Tässä katsauksessa tarkastellaan EU:n vastausta kasvavaan muovijäteongelmaan ja keskitytään muovipakkausjätteeseen. EU:n vuoden 2018 muovistrategiassa ehdotetaan toimenpiteitä muovituotteiden kierrätettävyyden, keräämisen, lajittelun ja kierrätyksen parantamiseksi sekä kierrätettyjen materiaalien käytön lisäämiseksi muovituotteissa. Tarkistetussa pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevassa direktiivissä vahvistettiin uudet muovipakkausten kierrätystavoitteet vuosille 2025 (50 %) ja 2030 (55 %). Uusien, aiempaa tiukempien raportointisääntöjen myötä EU:n ilmoitettu keskimääräinen muovipakkausten kierrätysaste todennäköisesti laskee. Muovipakkaukset ovat muovistrategian kehittynein osa, mutta niidenkin osalta tarvitaan EU:n ja jäsenvaltioiden tason sidosryhmien yhteisiä toimia, jotta voidaan kuroa umpeen merkittävä kuilu nykyisen kierrätysasteen ja viiden–kymmenen vuoden päähän ulottuvien tavoitteiden välillä.