Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 23/2020: Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto: On aika mukauttaa valintamenettelyt muuttuviin rekrytointitarpeisiin

Finnish icpdf.png 3 MB
29.10.2020

Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämät kilpailut ovat väylä virkamiesuralle EU:ssa. Nykyisinä muuttuvien rekrytointitarpeiden ja henkilöstövähennysten aikoina EU:n toimielimet ovat alkaneet kyseenalaistaa kilpailujen soveltuvuuden uuden henkilöstön valintaan. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EPSOn järjestämien kilpailujen ansiosta toimielimet pystyivät yleisesti ottaen täyttämään yleispätevien hakijoiden rekrytointitarpeensa. Kilpailut osoittautuivat kuitenkin vähemmän tehokkaaksi ja vaikuttavaksi erikoisalojen asiantuntijoiden rekrytoinnissa. Tilintarkastustuomioistuin esittää useita suosituksia, joiden avulla voitaisiin vahvistaa valintamenettelyä, ottaa käyttöön uusi valintamenettely erikoisalan asiantuntijoille ja parantaa EPSOn valmiuksia mukautua nykyiseen nopeasti muuttuvaan rekrytointiympäristöön.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.